Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat uw privacy belangrijk voor u is. Wij zullen daarom altijd zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en ervoor zorgen dat deze op een veilige manier worden verwerkt. In dit privacybeleid informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van uw bestelling en het verzenden hiervan naar u.
  • Het verstrekken van productinformatie en het beantwoorden van vragen.
  • Het verbeteren van onze diensten en het personaliseren van onze aanbiedingen.
  • Het versturen van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Uw naam en adresgegevens.
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer.
  • Betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer (dit wordt verwerkt door onze betaalprovider en is niet toegankelijk voor ons).
  • Gegevens die u aan ons verstrekt per telefoon of via e-mail.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. Als u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief, bewaren wij uw gegevens totdat u zich uitschrijft. Als u een bestelling heeft geplaatst, bewaren wij uw gegevens voor de duur van de garantieperiode en daarna voor de wettelijke bewaartermijn.

Delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, zoals het verzenden van uw bestelling via onze vervoerder. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden en zullen deze ook niet voor andere doeleinden gebruiken dan vermeld in dit privacybeleid.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen.